• Елементаренъ курсъ по френско гражданско право. Томъ II. Книга I: Задължения и договори. Обща теория и източници
Елементаренъ курсъ по френско гражданско право. - отъ Амброазъ Коленъ, Членъ- съдия въ Касационния съдъ, почетенъ професоръ въ Парижкия правенъ факултетъ.; и - Анри Капитанъ, Професор по гражданско право въ Парижкия правенъ факултетъ Съчинение, наградено отъ Академията на моралните и политически науки (награда Chevallier). Томъ II. — Книга I. — Задължения и договори. Обща теория и източници (Стъкменъ съобразно програмата за първата година) Подъ редакцията на — Д-ръ Добри Минковъ, Председатель на кодификационната комисия) Превелъ отъ четвъртото издание — Гълъбъ Д. Гълъбовъ, Адвокатъ съ разрешение отъ авторите.

Елементаренъ курсъ по френско гражданско право. Томъ II. Книга I: Задължения и договори. Обща теория и източници

 • Автор:               Амброаз Колен, Анри Капитан
 • Година:            1930
 • Град:                 София
 • Език:                 Български
 • Страници:       528
 • Корици:           меки
 • Състояние:     Добро Отлично
  Почти отлично
  Много добро
  Добро
  Средно
  Лошо
 • Категории:      Право , Книги преди 1945 г.
 • Наличност:     В наличност
  • 90.00 лв.


Книги от същия автор - Разгледай всички

Елементаренъ курсъ по френско гражданско право. Томъ I. Книга II: Вещно право

Книги от същата категория: Право - Разгледай всички

Цена и собственост при древноримската покупко-продажба

Цена и собственост при древноримската покупко-продажба

Автор:           Румен Чолов

Година:         1986

Състояние:  Добро ( Замърсени корици. )

Цена:             25.00 лв.

Сборникъ на законите и решенията, гласувани презъ XIX обикновено народно събрание и правилниците къмъ тяхъ

Сборникъ на законите и решенията, гласувани презъ XIX обикновено народно събрание и правилниците къмъ тяхъ

Автор:           Сборник

Година:         1920

Състояние:  Много добро

Цена:             60.00 лв.

Ръководство по общата часть на българския наказателенъ законъ. Томъ 1

Ръководство по общата часть на българския наказателенъ законъ. Томъ 1

Автор:           Никола К. Ников

Година:         1921

Състояние:  Много добро

Цена:             80.00 лв.

Аудиовизуална политика и законодателство на Европейския съюз

Аудиовизуална политика и законодателство на Европейския съюз

Автор:           Нели Огнянова

Година:         2005

Състояние:  Много добро

Цена:             20.00 лв.

Книги от същата категория: Книги преди 1945 г. - Разгледай всички

Средновековна България

Средновековна България

Автор:           Никола Станев

Година:         1934

Състояние:  Много добро

Цена:             65.00 лв.

Нова и най-нова история. Томъ 1: Реформационна епоха

Нова и най-нова история. Томъ 1: Реформационна епоха

Автор:           Георги Дерманчев

Година:         1922

Състояние:  Много добро ( Леко замърсени корици. )

Цена:             70.00 лв.

Юбилеенъ сборникъ Копривщица 1837-1937. Томъ 2

Юбилеенъ сборникъ Копривщица 1837-1937. Томъ 2

Автор:           Архимандрит Евтимий

Година:         1937

Състояние:  Много добро

Цена:             135.00 лв.

Воденичарската усойка. Том 1-2

Воденичарската усойка. Том 1-2

Автор:           Емил Ришбург

Състояние:  Добро ( Подвързани с хубави нови подвързии, много от страниците са подлепени и реставрирани от книговезец. )

Цена:             90.00 лв.