• Елементаренъ курсъ по френско гражданско право. Томъ I. Книга II: Вещно право
Елементаренъ курсъ по френско гражданско право. - отъ Амброазъ Коленъ, Членъ- съдия въ Касационния съдъ, почетенъ професоръ въ Парижкия правенъ факултетъ.; и - Анри Капитанъ, Професор по гражданско право въ Парижкия правенъ факултетъ Съчинение, наградено отъ Академията на моралните и политически науки (награда Chevallier). Томъ I. — Книга II. — Вещно право Подъ редакцията на — Д-ръ Добри Минковъ, Председатель на кодификационната комисия) Превелъ отъ четвъртото издание — Гълъбъ Д. Гълъбовъ, Формат 235/160 мм

Елементаренъ курсъ по френско гражданско право. Томъ I. Книга II: Вещно право

Книги от същия автор - Разгледай всички

Книги от същата категория: Право - Разгледай всички

Кратка история на правната система на САЩ

Кратка история на правната система на САЩ

Държавния департамент на САЩ

Автор:           Колектив

Година:         2001

Състояние:  Много добро ( Леки забележки по кориците. )

Цена:             45.00 лв.

Ръководство по общата часть на българския наказателенъ законъ. Томъ 1

Ръководство по общата часть на българския наказателенъ законъ. Томъ 1

Автор:           Никола К. Ников

Година:         1921

Състояние:  Много добро

Цена:             80.00 лв.

Аудиовизуална политика и законодателство на Европейския съюз

Аудиовизуална политика и законодателство на Европейския съюз

Автор:           Нели Огнянова

Година:         2005

Състояние:  Много добро

Цена:             20.00 лв.

Социология на правото

Социология на правото

Автор:           Стефка Наумова

Година:         2000

Състояние:  Почти отлично ( С посвещение и автограф от автора. )

Цена:             45.00 лв.

Книги от същата категория: Книги преди 1945 г. - Разгледай всички

Какъ да живеемъ

Какъ да живеемъ

Азбука на здравето

Автор:           Георги Ефремов

Година:         1930

Състояние:  Много добро

Цена:             60.00 лв.

Камбанолеяръ - Пловдив. Каталогъ 1883-1939

Камбанолеяръ - Пловдив. Каталогъ 1883-1939

Автор:           ---

Година:         1939

Състояние:  Много добро

Цена:             50.00 лв.

Прокълнати поети

Прокълнати поети

Автор:           Сборник

Година:         1921

Състояние:  Добро ( Без корици. )

Цена:             85.00 лв.

Войнишка сбирка. Книжка IV / 1908

Войнишка сбирка. Книжка IV / 1908

Автор:           Сборник

Година:         1908

Състояние:  Много добро

Цена:             30.00 лв.