Политика за защита на личните данни

1. Какви лични данни събираме


Ние събираме следните лични данни:


 • Вашите имена, адреси, данни за фирма
 • Email адреси
 • IP адреси
 • Бисквитки
 • Лични данни от други източници - например от социални приложения


Всички данни се обработват според изискванията на закона и легитимни бизнес цели, за целите на сключване на договор или с Вашето съгласие.2. Съхранение на лични данни


Ние съхраняваме Вашите лични данни за най-късия период който ни е необходим за да изпълним изискванията на законите и нашите бизнес цели. Може да пазим личните Ви данни и за по-дълъг период ако се изисква от закон или за легитмни бизнес цели, ако не е забранено от закона.
3. Обработка на лични данни


Ние обработваме Вашите лични данни по различни причини, като:


 • Оперираме нашия онлайн магазин
 • За бизнес цели като проследяване и анализ на работата на сайта
 • С Ваше съгласие, което може да оттеглите по всяко време4. Споделяне на лични данни


Ние споделяме Вашите лични данни с:

 • Куриерски компании - споделяме Вашите имена, телефонен номер, адреси, пощенски код, избор на куриерски офис5. Бисквитки


Бисквитките са малки текстови файлове които се записват в паметта на уеб браузера или устройството което ползвате за да посетите нашия магазин. Ние използваме бисквитки като те имат различни категории:


 • За опериране на сайта: без тези сайта няма да може да оперира коректно и Вие няма да можете ползвате поръчковия процес
 • За проследяване на работата на сайта
 • Рекламни и за таргетиране6. Вашите права


Според GDPR - Общия регламент за защита на личните данни Вие имате определени права. Имате право да информираност, достъп, поправка, ограничаване на обработката, изтриване, възражение и преносимост на личните Ви данни.


От тази страница може да заявите изтриването на личните Ви данни - Контакт с нас.


Ако не сте съгласни с който и да е въпрос по отношение на Вашите лични данни имате право да подадете оплакване към службата за защита на личните данни във Вашата държава. За България моля да се обърнете към "Комисия за защита на личните данни".


За всяко едно от Вашите права моля да отправите писмено запитване до нашия пощенски адрес или email адрес.7. Връзка с нас


Може да се свържете с нас чрез контактната страница - Контакт с нас.8. Изтриване и премахване на лични данни


За да премахнем напълно вашите лични данни от нашата система, моля свържете се с нас от формата на страница Контакт с нас, с искане да те да бъдат изтрити.