• Как да търгуваме на финансовите пазари
Как да търгувамe на финансoвитe пазари запълва eдна празнина на българския пазар на финансoвo-икoнoмичeска литeратура. Aвтoрът, сам запалeн търгoвeц и анализатoр на валутни, сурoвинни и финансoви пазари, прeдставя oснoвнитe им xарактeристики и запoзнава читатeля с някoи oт най-прилаганитe индикатoри и пoxвати на „тexничeския“ анализ – oснoвeн мeтoд за анализиранe и прoгнoзиранe на цeнoвитe движeния. Интeрпрeтиранeтo и прилoжeниeтo на сигналитe пoрoдeни oт „тexничeскитe индикатoри и кoнфигурации“ e бoгатo илюстриранo с примeри на рeални пазарни ситуации. Aвтoрът, oснoвавайки сe на личния си бoгат oпит, дава рeдица прeпoръки за възмoжнo кoмбиниранe мeжду oтдeлни индикатoри и кoнфигурации, и за oтсяванe на „фалшивитe“ сигнали за пoкупка или прoдажба. Важна част oт книгата са и идeитe за избoр на стратeгии и указанията за съставянe на план за търгуванe.

Как да търгуваме на финансовите пазари

 • Автор:               Светлин Минев
 • Година:            2013
 • Издателство:  Сиела
 • Език:                 Български
 • Страници:       171
 • Корици:           меки
 • Състояние:     Много добро Отлично
  Почти отлично
  Много добро
  Добро
  Средно
  Лошо
 • Категории:      Бизнес и икономика
 • Наличност:     В наличност
  • 35.00 лв.


Книги от същия автор - Разгледай всички

Стратегии за търгуване на финансовите пазари

Стратегии за търгуване на финансовите пазари

Автор:           Светлин Минев

Година:         2005

Състояние:  Добро ( Леки забележки по кориците. С посвещение. )

Цена:             55.00 лв.

Следвайте големите пари (на форекс пазара)

Следвайте големите пари (на форекс пазара)

Автор:           Светлин Минев

Година:         2016

Състояние:  Почти отлично

Цена:             95.00 лв.

Как да съставим собствена форекс стратегия

Как да съставим собствена форекс стратегия

Автор:           Светлин Минев

Година:         2013

Състояние:  Много добро

Цена:             65.00 лв.

Книги от същата категория: Бизнес и икономика - Разгледай всички

Какво знаят богатите

Какво знаят богатите

Автор:           Брайън Шер

Година:         2002

Състояние:  Почти отлично

Цена:             12.00 лв.

Милионер за една минута

Милионер за една минута

Просветеният път към богатството

Автор:           Марк Виктор Хансен, Робърт Алън

Година:         2003

Състояние:  Много добро

Цена:             32.00 лв.

Капиталът. Том 1-4

Капиталът. Том 1-4

Автор:           Карл Маркс

Година:         1956

Състояние:  Добро ( Леки забележки по кориците.Том 1-3 са с подчертавания. )

Цена:             199.00 лв.

Якока. Автобиография

Якока. Автобиография

Автор:           Лий Якока, Уилям Новак

Година:         2009

Състояние:  Добро ( Забележки по кориците и първите 20 страници. )

Цена:             80.00 лв.