Настоящата книга, както и названието й показва, е сборъ отъ тълкувания и наредби, главно на Св. Синодъ, а също — на разните министерства и Върховний Кассационенъ Съдъ, както и някои законоположения, които всички се отнасятъ до тълкуванието и приспособлението на дествующий въ Княжеството Екзархийски Уставъ отъ 1895 год. Тя е предназначена да служи за практическо помагало, справочна книга, на всички духовни и граждански лица и учреждения, които боравятъ и се засТ,гатъ отъ тоя уставъ. За съставлението й, съ разрешението на Ов. Синодъ, проверихме всичките му протоколи, окръжни писма и съдебни решения, начиная огъ 1881 год. до сега и извлекохми отъ тбхъ и поместихме въ нея, подъ съответствующите членове на уставътъ, тия, които счетохме, че иматъ тълкователно и распоредително съдържание- ПровЬрихме така също, за презъ това време, колкото ги имахме подъ ръка, окръжните писма на министерствата на Вътрешните Работи, Правосъдието и Финансите, а също и определенията и решенията на Върховний Кассационенъ Съдъ и отъ техъ тоже направихме подобно извлечение.

Екзархийски уставъ

  Тълкуванията и наредбите на Св. Синод. Министерствата. Върховния касационен съд и съответните законоположения

 • Автор:               Христо Танчев
 • Година:            1904
 • Град:                 София
 • Език:                 Български
 • Страници:       367
 • Корици:           твърди
 • Състояние:     Много добро Отлично
  Почти отлично
  Много добро
  Добро
  Средно
  Лошо
 • Категории:      Първи издания , Религия , Книги преди 1945 г.
 • Наличност:     В наличност
  • 145.00 лв.


Книги от същата категория: Първи издания - Разгледай всички

Хайдушки копнения

Хайдушки копнения

Спомени отъ Македония 1902-1903

Автор:           Пейо К. Яворов

Година:         1909

Състояние:  Добро ( Леки следи от влага по кориците. )

Цена:             175.00 лв.

Левски и Общи

Левски и Общи

Исторически образи

Автор:           Стефан Каракостов

Година:         1942

Състояние:  Добро ( Забележки по кориците. )

Цена:             60.00 лв.

Синанъ и Мирра

Синанъ и Мирра

Родопска легенда

Автор:           Светослав Димитров

Година:         1935

Състояние:  Добро ( Забележки по кориците. )

Цена:             20.00 лв.

Хари Потър и Даровете на смъртта

Хари Потър и Даровете на смъртта

Автор:           Джоан К. Роулинг

Година:         2007

Състояние:  Отлично

Цена:             140.00 лв.

Книги от същата категория: Религия - Разгледай всички

Започни своя нов живот сега!

Започни своя нов живот сега!

Вълнуващо ново начало с Бога

Автор:           Джойс Майер

Година:         2009

Състояние:  Много добро

Цена:             27.00 лв.

Библейски сказания

Библейски сказания

Автор:           Зенон Косидовски

Година:         1980

Състояние:  Много добро ( Леки забележки по кориците. )

Цена:             8.00 лв.

Патилата на Йона

Патилата на Йона

Автор:           Никола Десев

Година:         1995

Състояние:  Почти отлично

Цена:             20.00 лв.

Древен Патерик

Древен Патерик

Духовната мъдрост на отците от пустинята

Автор:           Сборник

Година:         1994

Състояние:  Много добро ( Леки забележки по кориците. )

Цена:             60.00 лв.

Книги от същата категория: Книги преди 1945 г. - Разгледай всички

Златна пепелъ

Златна пепелъ

Неиздадени стихотворения

Автор:           Димчо Дебелянов

Година:         1940

Състояние:  Добро ( Забележки по кориците. )

Цена:             45.00 лв.

Законъ за гражданското съдопроизводство. Томъ 3

Законъ за гражданското съдопроизводство. Томъ 3

Текстъ, мотиви, библиография и съдебна практика

Автор:           Нисим Меворах, Давид Лиджи

Година:         1936

Състояние:  Много добро ( Запазена стара кожена подвързия. )

Цена:             300.00 лв.

Детска радость. Кн. 1-8 / 1933-1934

Детска радость. Кн. 1-8 / 1933-1934

Автор:           Колектив

Година:         1933

Състояние:  Много добро ( Оригинална папка. Налични са и брой 1-4 от притурка вестник " Врабче". )

Цена:             90.00 лв.

Наказателно право. Особна часть. Томъ 1-2

Наказателно право. Особна часть. Томъ 1-2

Престъпления противъ живота, здравето и честьта; Престъпления против личната свобода, против неприкосновеността на жилището и чуждите тайни и против

Автор:           Н. Долапчиев

Година:         1943

Състояние:  Много добро ( Следи от времето. )

Цена:             160.00 лв.