• Маоизмът - идеен и политически противник на марксизма-ленинизма
СЪДЪРЖАНИЕ I. Увод 7 II. Социални н идейни корени на маоизма 29 III. Еклектика, метафизика и субективизъм — същност на философските възгледи за маоизма 39 IV. Икономическите възгледи на маоизма 63 V. Маоизмът и научният комунизъм 91 VI. Заключение 115 -------------------------------------------------------------------------------------- На Съвещанието на комунистическите и работническите партии през 1969 г. беше посочено, че принципната и последователна борба срещу теорията и практиката на маоизма е най-важен фактор за по-нататъшното сплотяване и укрепване редовете на международното комунистическо движение, на всички антиимпериалистически сили. Политиката на китайските ръководители и техните идеологически директиви, утвърдени на IX и X конгрес на ККП, свидетелствуват за това, че в условията на съвременната действителност маоиз-мът е скъсал с принципите на научния комунизъм и пролетарския интернационализъм и нанася огромна вреда върху делото на социализма и борбата за мир и демокрация. Ето защо разобличаването на антимарксистката същност на маоизма и борбата срещу идеологическите диверсии на маоистите представляват важна задача за учените-марксисти, работниците в областта на обществените науки и пропагандистите. През последните години учените от социалистическите страни извършиха значителна работа в областта на критиката на различните страни на маоизма. Научни работници от Института за съвременни социални теории при Българската академия на науките, Института за международни отношения (Унгария). Института за обществени науки при ЦЬ на ГЕСП, Института по история на пар тията при ЦК на МНРП, Института по основните въпроси на марксизма-лени-низма при ЦК на ПОРИ, Института за марксизъм-ленинизъм при ЦК на КПСС. Института за Далечния Изток при АН на СССР, Института за марксизъм-ленинизъм при ЦК на ЧКП в резултат на размяна на мнения с колективни усилия изготвиха обобщен материал, в който се прави опит да се анализират критически основните положения на маоизма от позициите на марксизма-ленинизма. Колективът от научни работници изразява надежда, че материалът „Маоиз-мът — идеен и политически противник на марксизма-ленинизма“ ще помогне в борбата срещу антимарксистките идеи и подривната разколническа практика на маоизма.

Маоизмът - идеен и политически противник на марксизма-ленинизма

 • Автор:               Колектив
 • Година:            1974
 • Град:                 София
 • Издателство:  Партиздат
 • Език:                 Български
 • Страници:       116
 • Корици:           твърди
 • Състояние:     Много добро Отлично
  Почти отлично
  Много добро
  Добро
  Средно
  Лошо
 • Категории:      Политология
 • Наличност:     В наличност
  • 17.00 лв.


Книги от същата категория: Политология - Разгледай всички

Политическата криза в Гърция (1958-1967)

Политическата криза в Гърция (1958-1967)

Автор:           Пантелей Щерев

Година:         1989

Състояние:  Много добро ( Забележки по обложката. Много добро книжно тяло. )

Цена:             32.00 лв.

Взривяването на Русия

Взривяването на Русия

Тайният заговор за връщането на желязната ръка на КГБ

Автор:           Александър Литвиненко, Юрий Фелштински

Година:         2007

Състояние:  Добро ( Леко захабен цялостен вид. )

Цена:             20.00 лв.

Кой ще управлява света утре

Кой ще управлява света утре

Автор:           Жак Атали

Година:         2013

Състояние:  Много добро

Цена:             100.00 лв.

Фашизмът

Фашизмът

Версия за разпространение в САЩ

Автор:           Желю Желев

Година:         1990

Състояние:  Много добро ( Леки забележки по кориците.  )

Цена:             8.00 лв.