• Класическото изкуство. Стилови изследвания
ДЕРЖАВИН - ПУШКИН - ТЮТЧЕВ И РУСКАТА ДЪРЖАВНОСТ Трима руски поети, велики поети, са били близо до извора на руската власт. Всеки от тях по своему е искал чрез поезията си да служи и да съдейства на тази власт. Всеки по своему е изразил в поезията си своето отношение към нея и към руската държавност изобщо. Свързани помежду си чрез хронологична и историко-литературна приемственост, от спомената гледна точка те заедно образуват едно историческо явление. Но всяко историческо явление не е еднородно нещо, а процес, който преминава през отделни стадии. Стадиите тук съответстват на трите поетически индивидуалности. А индивидуалността на поета - според определението - е неделима. Не е възможно да разберем явлението, което избрахме за предмет на изследването, без да бъдат всестранно изяснени взаимоотношенията между трите посочени творчески индивидуалности. Доколкото ми е известно, това почти никак не е било правено досега за Пушкин и Державин. Този факт оправдава първите глави от предлагания труд, които имат предназначението да доведат читателя до главната тема. І. По своето историческо възпитание Пушкин и Державин принадлежат към две различни школи. “Втори” език на Державин е немският, слабо познат на Пушкин, който е възпитан с френски. Учители на Державин са немските одописци от бароковата школа, а учители на Пушкин преди Байрон - Волтер и Парни. Един от най-новите изследователи, Л.Пумпински, в статията “Поезията на Ф.И.Тютчев”* си задава въпроса "защо Пушкин не е възприел наследството на великолепния колористичен барок на Державиновата школа”, а също и другото й наследство "акустицизма”, т.е. "трактовката на звукови теми” - и не намира отговор.

Класическото изкуство. Стилови изследвания

Книги от същата поредица - Разгледай всички

История на Стария свят. Том 1: Изтокът и Гърция

История на Стария свят. Том 1: Изтокът и Гърция

Автор:           Михаил Ростовцев

Година:         1994

Състояние:  Много добро

Цена:             25.00 лв.

Книги от същата категория: Изкуство - Разгледай всички

"От извора"

Изповеди на 11 видни пловдивски музиканти

Автор:           Емил Янев

Година:         2013

Състояние:  Много добро ( Дискът е наличен. )

Цена:             40.00 лв.

Миниатюрна дърворезба 17.-19. век

Миниатюрна дърворезба 17.-19. век

Изследване

Автор:           Елена Генова

Година:         1986

Състояние:  Добро ( Подчертавания с черен молив на около 15 страници в началото, иначе книжното тяло е отлично. )

Цена:             10.00 лв.

Ивановските стенописи

Ивановските стенописи

Автор:           Асен Василиев

Година:         1953

Състояние:  Добро ( Захабени корици. )

Цена:             60.00 лв.

Кървавият Райх на Slayer

Кървавият Райх на Slayer

Автор:           Джоел Макайвър

Година:         2010

Състояние:  Отлично

Цена:             15.00 лв.